Lưu trữ thẻ: căng da mặt bằng chỉ sinh học

Căng da mặt bằng chỉ sinh học thách thức sự lão hóa của tuổi già

Bước vào độ tuổi trung niên, làn da thường biểu hiện rõ nét sự lão [...]