Lưu trữ thẻ: bưu chính viễn thông

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai tư vấn tuyển sinh

Sau khi công bố điểm thi THPT Quốc gia, bắt đầu từ 25/7/2016, HV Công [...]

Học viện Bưu chính viễn thông xét tuyển như nào?

Những thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia từ 27 điểm trở lên, đăng [...]