Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu vào Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2017 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh đối với hệ Đại học năm 2017. Theo đó phương án tuyển sinh của trường năm nay là dựa vào kỳ thi THPT quốc gia.  Gần 4.000 chỉ tiêu vào Đại học Thủy lợi năm 2017 Chỉ tiêu và phương án
Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu vào Đại học Văn hóa...

Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu vào Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2017

401
CHIA SẺ

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh đối với hệ Đại học năm 2017. Theo đó phương án tuyển sinh của trường năm nay là dựa vào kỳ thi THPT quốc gia. 

Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu vào Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2017

Chỉ tiêu vào các ngành cụ thể của Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2017

Các ngành đào tạo đại học: 1500                         D01: Toán, Văn Anh C00: Văn, Sử, Địa
1 Luật D380101
2 Báo chí D320101
3 Gia đình học A220341
4 Kinh doanh xuất bản phẩm D320402
5 Khoa học thư viện D320202
6 Thông tin học D320201
7 Bảo tàng học D320305
8 Văn hoá học D220340
– Chuyên ngành : Nghiên cứu văn hoá D220340
– Chuyên ngành : Văn hoá truyền thông A220340
9 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam D220112
– Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về văn hoá DTTS D220112
10 Quản lý văn hoá D220342
– Chuyên ngành: Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật D220342 Văn – Toán – Anh – Văn – Sử – Địa – Văn – Sử – NK
– Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về gia đình A220342 Văn – Toán – Anh – Văn – Sử – Địa
– Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về di sản văn hoá B220342 Văn – Toán – Anh – Văn – Sử – Địa
– Chuyên ngành: Biểu diễn âm nhạc X220342  Văn – NK1 – NK2
– Chuyên ngành: Đạo diễn sự kiện Y220342 Văn – NK1 – NK2
-Chuyên ngành: Biên đạo múa đại chúng Z220342  Văn – NK1 – NK2
11 Sáng tác văn học D220110
– Chuyên ngành: Viết văn B220110 Văn – NK1 – NK2
12 Việt Nam học D220113
– Chuyên ngành: Văn hoá du lịch D220113 Văn – Toán – Anh – Văn – Sử – Địa
– Chuyên ngành: Lữ hành – Hướng dẫn du lịch B220113  Văn – Toán – Anh
– Chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch quốc tế A220113 Văn – Toán – Anh
Liên thông cao đẳng lên đại học chính quy: 50 Văn, Toán, Anh Văn Sử, Địa
1 Quản lý văn hoá D220342
2 Việt Nam học D220113
3 Khoa học thư viện D320202

Phương án xét tuyển vào Đại học Văn hóa năm 2017 

Năm 2017, theo thông tin tuyển sinh của Đại học Văn hóa Hà Nội. Thí sinh đặc biệt lưu ý điều kiện xét tuyển vào một số ngành như sau:

  • Riêng ngành Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch QT chỉ tuyển sinh theo tổ hợp các môn : Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn. Môn Tiếng anh phải từ 5 điểm trở lên.

Các môn năng khiếu tuyển sinh riêng. Cụ thể như sau:

– Các chuyên ngành chọn tổ hợp các môn Ngữ Văn, Sử, Năng khiếu

+ Ngành Quản lý văn hoá(chuyên ngành Chính sách VH và QLNT); Thi Thuyết trình và chọn 1 trong các môn năng khiếu: Thanh nhạc, nhạc cụ, múa

– Các chuyên ngành chọn tổ hợp các môn Ngữ Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

  • Ngành Quản lý văn hoá( chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc): thi Thanh nhạc(Năng khiếu 1); thẩm âm, tiết tấu, nhạc lý và xướng âm(Năng khiếu 2).
  • Ngành Quản lý văn hoá(chuyên ngành Đạo diễn sự kiện): thi Biểu diễn NK tự chọn(Năng khiếu 1); Xây dựng kịch bản sự kiện (Năng khiếu 2).
  • Ngành Quản lý văn hoá (chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng): thi Cảm thụ âm nhạc và Biên đạo tác phẩm(Năng khiếu 1); Biểu diễn năng khiếu múa(Năng khiếu 2).
  • Ngành Sáng tác văn học(chuyên ngành Viết văn): thi Sáng tác(Năng khiếu 1) và Phỏng vấn(Năng khiếu 2).

Thí sinh tuyển sinh môn năng khiếu nộp bổ sung 1 bộ hồ sơ về trường ĐH Văn hoá Hà Nội trước ngày 10/06/2017.

Sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội 

Tiêu chí xét tuyển phụ để xét tuyển vào Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2017

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội xét tuyển bằng một số tiêu chí phụ: Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển:

  • Đối với tổ hợp môn thi Văn, Sử, Địa: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm Văn cao hơn, sau đó mới ưu tiên đến điểm Sử.
  • Đối với tổ hợp môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm Ngoại ngữ cao hơn, sau đó mơi ưu tiên đến điểm Văn.
  • Đối với các tổ hợp có thi môn Năng khiếu: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm Năng khiếu cao hơn.

Lam hạ (theo thptquocgia.org)