Phát hiện lỗi ở đề thi minh họa thpt quốc gia lần 3 vừa công bố

Hôm qua, Bộ đã công bố đề thi minh họa thpt quốc gia lần 3 để thí sinh biết được cách ra đề của Bộ trong tháng 6 tới. Tuy nhiên có một lỗi nhỏ trong đề thi Hóa học.

Phát hiện lỗi ở đề thi minh họa thpt quốc gia lần 3 vừa công bố

Phát hiện lỗi ở đề thi minh họa thpt quốc gia lần 3 vừa công bố.

Theo như Thầy Lê Đăng Khương nguyên giảng viên Khoa Hóa – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát hiện một lỗi nhỏ trong câu trắc nghiệm Hóa học (thứ tự 74).

Câu 74. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 2,40.         B. 2,54.                  C. 3,46.             D. 2,26.

Hướng dẫn giải như sau

Vì X là muối của axit hữu cơ đa chức nên X là H4NOOC-CH2-COONH4 hoặc H4NOOC-COOH3N-CH3.

Y là muối của axit vô cơ nên Y là (CH3NH3)2CO3 hoặc (CH3CH2NH3)(NH4)CO3.

* TH2: X là H4NOOC-COOH3N-CH3 và Y là (CH3CH2NH3)(NH4)CO3

H4NOOC-COOH3N-CH3 + 2NaOH → (COONa)2 + CH3NH2 ↑ + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01 0,01

(CH3CH2NH3)CO3(NH4) + 2NaOH → CH3CH2NH2 ↑ + Na2CO3 + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01 0,01

→ Thu được 3 khí NH3, CH3NH3 và CH3CH2NH2. => Loại

Lúc này, ta có 2 trường hợp:

Gọi 2 khí thu được là A và B (MA < MB)

TH3: nA : nB = 1 : 3 → X là H4NOOC-COOH3N-CH3 và Y là (CH3NH3)2CO3

Ta có phương trình phản ứng

H4NOOC-COOH3N-CH3 + 2NaOH → (COONa)2 + CH3NH2 ↑ + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01

(CH3NH3)2CO3 + 2NaOH → Na2CO3 + 2CH3NH2 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01

→ mmuối = 0,01.134 + 0,01.106 = 2,4 gam

→ Đáp án A

TH 4: nA : nB = 3 : 1 → X là H4NOOC-CH2-COONH4 và Y là (CH3CH2NH3)(NH4)CO3

Ta có phương trình phản ứng:

H4NOOC-CH2-COONH4 + 2NaOH → CH2(COONa)2 + 2NH3 + 2H2O

0,01 0,01

(CH3CH2NH3)(NH4)CO3 + 2NaOH → CH3CH2NH2 ↑ + Na2CO3 + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01

→ mmuối = 0,01.106 + 0,01.148 = 2,54 gam

→ Đáp án B

Như vậy cả phương án A và B đều đúng.

Phương án khắc phục:

Thêm hai khí tên là A và B (MA < MB), tỉ lệ mol tương ứng là (1:3) khi đó đề bài sẽ trở thành như dưới đây và đáp án sẽ là A

Câu 74. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí A, B (MA < MB, tỉ lệ mol tương ứng là 1:3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

 A. 2,40.          B. 2,54.          C. 3,46.               D. 2,26.

Thí sinh cùng tham khảo thêm để biết, cũng như cố gắng luyện đề để đạt kết quả cao nhất.

(Nguồn: thptquocgia.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *