Những dạng câu hỏi dễ nhất thường có trong đề thi Vật lý THPT quốc gia

Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý THPT quốc gia, giúp thi sinh chuẩn bị kỹ cho kỳ thi sắp tới đạt điểm tối đa

thpt-quoc-gia-2016 (27)

1. Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là

 • A) 1,5π.

 • B) 0,25π.

 • C) 0,5π.

 • D) π.

2. Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là

 • A) 3 cm.

 • B) 2 cm.

 • C) 12 cm.

 • D) 6 cm.

3. Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

 • A) vuông góc với phương truyền sóng.

 • B) trùng với phương truyền sóng.

 • C) là phương ngang.

 • D) là phương thẳng đứng.

4. Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có pha tại thời điểm t là

 • A) 100πt.

 • B) 70πt.

 • C) 0.

 • D) 50πt.

5. Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng

 A) quang điện trong.
 • B) nhiệt điện.

 • C) quang điện ngoài.

 • D) quang −phát quang.

6. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A)Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.

 • B)Năng lượng của mọi loại phôtôn đều bằng nhau.

 • C) Năng lượng của phôtôn giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.

 • D) Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đó có tần số càng lớn.

7. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

 • A) 20 Hz.

 • B) 15 Hz.

 • C) 5 Hz.

 • D) 10 Hz.

8. Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1= 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2= 10cos(2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

 • A) 0,50π.

 • B) 1,25π.

 • C) 0,25π.

 • D) 0,75π.

9. Hạt nhân càng bền vững khi có

 • A) số prôtôn càng lớn.

 • B) năng lượng liên kết càng lớn.

 • C) năng lượng liên kết riêng càng lớn.

 • D) số nuclôn càng lớn.

10. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

 • A) 0,8.

 • B) 1.

 • C) 0,5.

 • D) 0,7.

11. Đặt điện áp u = 200 2 cos100 t π(V) vào hai đầu một điện trở thuần 100 Ω. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng

 • A) 400 W.

 • B) 300 W.

 • C) 800 W.

 • D) 200 W.

12. Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A) Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

 • B) Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

 • C) Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch cam, vạch chàm và vạch tím.

 • D) Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên một hệ thống những vạch tối nằm trên nền màu của quang phổ liên tục.

Xem thêm : Đề thi thử môn Vật lý THPT Quốc gia

Theo dantri.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *