Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vẫn tổ chức 2 loại cụm thi Năm 2016 có còn tổ chức 2 loại cụm thi không? Nếu dự thi ở cụm thi chỉ xét tốt nghiệp THPT Quốc gia mà sau này muốn xét tuyển đại học có được không? Năm 2016 có 12 Trường Đại học lớn xét tuyển riêng? Vĩnh Phúc công bố kết quả khảo sát ôn
Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vẫn tổ chức 2 loại cụm...

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vẫn tổ chức 2 loại cụm thi

321
CHIA SẺ

Năm 2016 có còn tổ chức 2 loại cụm thi không? Nếu dự thi ở cụm thi chỉ xét tốt nghiệp THPT Quốc gia mà sau này muốn xét tuyển đại học có được không?

ky-thi-thpt-quoc-gia-24

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định, năm 2016 vẫn tổ chức 2 loại cụm thi:

– Cụm thi do trường đại học chủ trì, mục đích lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; các trường cao đẳng, đại học sử dụng kết quả làm căn cứ xét tuyển vào học.

– Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, mục đích lấy kết quả chỉ để xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh Trần Minh Hiếu dự thi ở cụm thi để xét tốt nghiệp THPT, nếu có nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cần theo dõi những trường có đề án tuyển sinh riêng (được đăng trên  website của trường) để biết.

Theo baochinhphu.vn