Điểm chuẩn chính thức Đại Học Dược Hà Nội năm 2015 Điểm chuẩn chính thức Đại Học Dược Hà Nội năm 2015 Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm. Trường: Đại Học Dược Hà Nội – 2015 STT Mã ngành Tên
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Dược Hà Nội năm 2015

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Dược Hà Nội năm 2015

3353
CHIA SẺ

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Dược Hà Nội năm 2015

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Dược Hà Nội – 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720401 Dược học A 26.75