Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017. Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa của 14 môn để giáo viên và học sinh tham khảo.

Trong đó Đề Toán gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

Sau đây là toàn bộ đề thi minh họa vừa mới được cập nhật.

Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 de-minh-hoa-toan-4-1475661424_1200x0 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017 Đã có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT môn Toán 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *