Lưu trữ thẻ: giấy chứng nhận kết quả

Nhiều thí sinh hối tiếc sau khi nộp giấy chứng nhận kết quả

Từ 15/8, các trường ĐH bắt đầu nhận giấy chứng nhận thi THPT quốc gia [...]