Lưu trữ thẻ: điểm xét tuyển

Lưu ý các trường điểm xét tuyển thấp nhưng điểm trúng tuyển cao

Do quy chế tuyển sinh năm nay không cho phép thí sinh rút hồ sơ [...]

Khối trường Y Dược có ngưỡng điểm xét tuyển khá cao

Các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược, Đại học Y tế công [...]

Nhiều trường lớn có điểm xét tuyển đại học “bèo”

Tính tới chiều hôm nay, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã công bố [...]

Học viện Ngoại giao công bố ngưỡng điểm xét tuyển

Để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Ngoại giao, thí sinh [...]