Lưu trữ thẻ: địa lý

Đề thi đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016 được đánh giá không quá [...]

Sử dụng Atlat hiệu quả trong kỳ thi THPT Quốc gia

Kỹ năng khai thác bản đồ nói chung và Atlat Địa lý Việt Nam nói [...]