Lưu trữ thẻ: Đại học Luật Hà Nội

Cập nhật thông tin tuyển sinh, điểm sàn, điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 Trường Đại học Luật Hà Nội 2021

Mới đây, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà Nội chính thức công [...]

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội cao nhất đạt 29.25 điểm

Đại học Luật Hà Nội công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức [...]