Từ khóa Từ khóa: "Đại học Công nghệ Miền Đông"

Từ khóa: Đại học Công nghệ Miền Đông

Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 dự kiến. Nhà trường xét...

Kết thúc đợt nhận hồ sơ ngày 31/08, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông công bố điểm chuẩn đợt 6 theo phương thức xét...