Lưu trữ thẻ: Đại học Công nghệ Miền Đông

Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2021

Đại học Công nghệ Miền Đông công bố Đề án tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông công bố đề án tuyển sinh đại học [...]

Điểm chuẩn đợt 6 Trường ĐH Công nghệ Miền Đông theo phương thức xét học bạ THPT

Kết thúc đợt nhận hồ sơ ngày 31/08, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông công [...]