Lưu trữ thẻ: bô quốc phòng

Điểm chuẩn các trường Quân đội – Bộ Quốc Phòng năm 2016

Ngày 17/8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị [...]